Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
31-351 Kraków, ul. Śniadeckich 10
tel. (0-12) 424-88-53, fax (0-12) 424-88-54
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

  O Klinice » Aktualności » Mapka » Galeria » Kontakt  
 
O Klinice
 » Informacje ogólne
 » Historia
 » Oddziały
 » Poradnie Przykliniczne
 » Pracownie
 » Programy Kliniczne
Dla Pacjentów
 » Jak do nas trafić?
 » Przewodnik po Klinice
 » Przyjęcia planowe
 » Ważne informacje

 

 

 

Historia

 

Historia

       Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedną z unikatowych jednostek w Polsce. Katedrę tworzy 3 jednostki Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej oraz Pracowania Medycyny Rodzinnej. Dzięki takiej organizacji możliwość udzielania pomocy chorym rozpoczyna się już w zakresie opieki podstawowej, trwa poprzez działalność diagnostyczno-leczniczą w warunkach szpitalnych oddziału chorób wewnętrznych i geriatrii oraz eliminuje ból i cierpienie w przypadku ciężkich, nieuleczalnych chorób w oddziale szpitalnym leczenia bólu i opieki paliatywnej. Działalność diagnostyczno-terapeutyczna Katedry jest możliwa dzięki efektywnej pracy ogromnego zespołu lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, techników, sanitariuszy, pracowników administracji.
       W obecnej formule Katedra funkcjonuje od 2001 roku, gdy obowiązki Kierownika po prof. Kazimierzu Janickim objął prof. Tomasz Grodzicki. Została utworzona w wyniku połączenia I Katedry Chorób Wewnętrznych z Katedrą Gerontologii i Medycyny Rodzinnej. Do struktury Katedry została w 2002 roku włączona nowo powstała Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej.
       Najnowsza historia Katedry nie byłaby możliwa, gdyby nie wieloletnie tradycje rozwoju Klinik Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsza 12-łóżkowa Klinika została utworzona przez profesora Andrzeja Badurskiego w obrębie Szpitala Św.Łazarza na Wesołej. Nowe pomieszczania dla Kliniki (ul.Kopernika 7) uzyskał kolejny jej długoletni kierownik (1823-1850) prof. Maciej Józef Brodowicz. Stworzył on także podwaliny znakomitej krakowskiej szkoły internistycznej. Kolejnym wielkim reformatorem i klinicystą był następny kierownik prof. Józef Dietl (1851-1865). Rozpropagował on metody opukiwania i osłuchiwania chorych oraz wprowadzał nowe metody diagnostyczne zgodnie z zasadami szkoły wiedeńskiej. Niestety ze względu na propolskie nastawienie władze austriackie wymogły odwołanie go z Uniwersytetu. Kolejny Kierownik Kliniki Lekarskiej prof. Edward Korczyński (1866-1905) doprowadził w 1901 roku do oddania nowego budynku dla kliniki chorób wewnętrznych z salą wykładową i zapleczem diagnostycznym przy ulicy Kopernika 15. Nieco wcześniej (1979r) rozbudowano Szpital im Św.Łazarza oddając przy ulicy Kopernika 17 budynek zarządu szpitala i dwa równoległe pawilony dla chorych wewnętrznie. Na bazie jednego z nich powstała później I Katedra Chorób Wewnętrznych UJ, a przy ul. Kopernika 15 mieściła się II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ. Kierownikami tych Klinik byli profesorowie: Walery Jaworski, Witold Orłowski, Mieczysław Kubiczek, Tadeusz Tempka, Stanisław Kirchmayer Zygmunt Hanicki (II Katedra), Józef Latkowski, Tadeusz Tempka, Leon Tochowicz, Jan Lankosz, Kazimierz Janicki (I Katedra), a utworzonej w 1950r III Kliniki Chorób Wewnętrznych- Julian Aleksandrowicz. Rozwijające się stopniowo podspecjalizacje chorób wewnętrznych spowodowały, że z dużych Klinik Chorób Wewnętrznych wyodrębniły się liczne wysokospecjalistyczne Kliniki, które od 1969 roku tworzyły Instytut Medycyny Wewnętrznej. Do tego Instytutu należała też Klinika Geriatrii utworzona w 1980 roku na bazie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy ul. Wielickiej 267? kierowana przez prof. Józefa Kocembę. Jedyną jednostką ogólno-internistyczną, która pozostała w rejonie ulicy Kopernika była I Katedra Chorób Wewnętrznych borykająca się ze znacznymi trudnościami lokalowymi. W ramach Państwowego Szpitala Klinicznego (dzisiejszy Szpital Uniwersytecki) zdecydowano o przeniesieniu Katedry do nowego pawilonu przy ul. Śniadeckich 10. Wybudowany w latach 60-tych budynek był jak na tamte czasy stosunkowo nowoczesny (2-osobowe sale chorych z węzłem sanitarnym). Dzięki staraniom prof. Kazimierza Janickiego dobudowane zostało nowe skrzydło z Oddziałem Intensywnej Terapii oraz Izbą Przyjęć i Poradniami Specjalistycznymi, jednak brak regularnych remontów spowodował, że w miarę upływu lat budynek podupadał technicznie. Dopiero niedawno udało się wyremontować jeden z oddziałów, a drugi jest w trakcie modernizacji. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie warunki pobytu dla wszystkich chorych Kliniki będą zadowalające.


 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone KCWiG AD 2008